! Belangrijk bericht gebruik afhangbord !18-04-2018

Auteur: bestuur

 

Bevestiging is nodig na toewijzing eerste vrije baan

 

Sinds enige tijd is het afhangbord zodanig ingesteld dat de eerste vrije baan wordt toegekend.

Nadat je deze baan krijgt toegewezen dien je die specifieke baan nog wel te selecteren, waarmee je

de baan bevestigt.Dit staat ook op het scherm aangegeven, echter blijkt dit niet altijd gelezen te worden.

 

Het is nu helaas een aantal malen voorgekomen dat men in de veronderstelling was dat men een baan had

afgehangen, maar deze niet had bevestigd. Op het moment dat er dan nieuwe personen komen om een

baan af te hangen worden deze ingedeeld op de niet bevestigde baan wat voor veel verontwaardiging

zorgt bij de spelers en een welles/nietes discussie oplevert over het correct afhangen.

 

Advies is dus goed te lezen wat er staat op het scherm. Na afhangen kan je eventueel nog de controle

doen door bij overzicht banen te kijken of je reservering er daadwerkelijk in staat en indien dit niet het geval

is alsnog op de juiste manier af te hangen.

 

Bestuur MTV Stokeind